วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

การติดตั้ง Arduino IDE เพื่อใช้งานกับ Wemos D1 Mini (ESP8266)

29 ก.ย. 2020
922

การติดตั้ง Arduino IDE เพื่อใช้งานกับ Wemos D1 Mini (ESP8266)

การติดตั้ง Arduino IDE เพื่อใช้งานกับ Wemos D1 Mini (ESP8266) Step by Step

  • Arduino IDE คือ โปรแกรมสำหรับใช้เขียนโปรแกรม, คอมไพล์ และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino หรือบอร์ดตัวอื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น Generic ESP8266 modules, NodeMCU หรือ WeMos D1 เป็นต้น

แนวคิดการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE

  1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ สำหรับ Arduino
  2. คอมไพล์หรือแปลโปรแกรมภาษา C/C++ ให้เป็นภาษาสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และบันทึกเป็น Intel Hex File (ภาษาเครื่องที่ ไมโครคอลโทลเลอร์เข้าใจ)
  3. อัปโหลด Intel Hex File ลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งอยู่บนบอร์ด Arduino ผ่านสาย USB หรือผ่าน Programmer

การติดตั้ง Arduino IDE เพื่อใช้งานกับ Wemos D1 Mini (ESP8266)

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
โดยรองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux

ทำการดาวน์โหลดไฟส์ไว้ในเครื่อง จากตัวอย่างเป็นโปรแกรม Arduino IDE V. 1.8.13 จะมีขนาดไฟส์ประมาณ 112MB ในขั้นตอนการดาวน์โหลดเราสามารถจะบริจาคเงินให้กับทีมพัฒนาได้ด้วยหากไม่ต้องการบริกาคให้คลิก JUST DOWNLOAD

การติดตั้ง Arduino IDE 

การติดตั้งโปรแกรม ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ กด I Agree > Next >  Install (รอ) > Install (Driver USB) > Close เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

การติดตั้ง ESP8266 Arduino Core

ทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE เปิดมาก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้

ไปที่เมนู File > Preferences และทำการป้อน
"http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"
ในช่อง  Additional Boards Manager URLs: คลิกปุ่ม OK

 

เข้าไปที่เมนู Tools > Board > Board Manager…

ให้เลือก Type เป็น “Contributed” หรือจะค้นหาคำว่า “esp8266” เราก็จะเจอแบบนี้

เลือก Version คลิก Install จากการทดลอง  หากใช้เวอร์ชั่นล่าสุดไม่สามารถโหลดได้ ให้ทดลองใช้เวอร์ชั่นอื่นครับ

ทำการติดตั้งไฟส์ (รอสักครู่ไฟส์ค่อนข้างใหญ่ครับ 153MB)

เมื่อติดตั้งเสร็จจะเจอรุ่น ESP8266 ที่ใช้งานครับ ในตอนต่อไปจะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกัน
Board > ESP8266 Board > LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

เป็นอันว่าโปรแกรม Arduino IDE + ESP8266 พร้อมใช้งาน ให้เราสามารถเขียนโปรแกรม > compile > flash (ลง ESP-8266) ได้แล้วครับ