วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

สื่อและนวัตกรรมการสอน

สื่อการสอน by ครูสันติ ศรีวิเชียร ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13

kru-santi.com mail : santi@sinpun.ac.th

สื่อการสอนครูสันติ