วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

Hello Micro:bit ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ไมโครบิต

15 ก.พ. 2022
223

รู้จักกับไมโคคอนโทรลเลอร์ Micro:bit สำหรับฝึกการเขียนโปรแกรม การสร้างสรรค์ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรมควบคุม Micro:bit

การเขียนโปรแกรมควบคุม Micro:bit

หากจะถามว่าในยุคปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2022) การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แตกต่างจากยุค ค.ศ. 2000 อย่างไร สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกการเรียนรู้ ฝึกการเขียนโปรแกรม ฝึกการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอุปกรณ์ในจำพวกไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมหรือ Coding เช่น Micro:bit ESP32 ESP8266 KidBright ฯลฯ ซึ่งในบทความนี้ขอกล่าวถึง Micro:bit ที่เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ การฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้การลากบล๊อก ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: microcontroller หรือ MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน (wikipidia)
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ( เช่น micro:bit ESP8266 KideBight Rasberypi ฯ) ก็คือ การดึงเอาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนที่จำเป็นมาไว้ในอุปกรณ์ microcontroller นั่นเอง